11. apr, 2021

Van Amsterdam via Maarssen naar Harlingen

Na 44 jaar Amsterdam en ruim 27 jaar Maarssen sinds begin maart 2021 wonende in Harlingen binnenstad in een mooi rijksmonument.

Als alle stofwolken van het verhuisproject (eigenlijk een mooi Coronaproject) zijn neergedaald hoop ik weer in deze nieuwe omgeving inspiratie te vinden voor creatieve uitingen. 

Zit nu volop in mijn inburgeringscursus maar merk dat dit bijna vanzelf gaat met de bewoners van dit prachtige stadje.

Er gebeurt hier veel ben ik achter gekomen en hoop dat we met zijn allen weer een beetje het oude normaal mogen vinden.

Oant sjen. Peter